HİZMETLERİMİZ

NELER YAPIYORUZ ?
Yönetimini aldığımız yerlerde;

1-Tüm kat maliklerinin/işverenlerin aidatlarının takibini bilgisayar ve yardımcı programlar aracılığıyla yapmak, (Muhasebe ve Aidat Takip Programları) Ödemeyenlere sms ve mail yolu ile hatırlatmada bulunmak, gerektiğinde borç tebligatı çıkarmak ve icra takibi başlatmak.

2-Tutulması zorunlu defter ve belgeleri sorumluluk sıfatı ile tutmak, muhasebeleştirmek, yazışmalarda bulunmak. Resmi muhasebe işlemlerin mali müşavirimiz tarafından tutulması.

3-Site / Apartman / İş Merkezinde 634 sayılı kanunun ismen zikrettiği zorunlu işleri yapmak ve uygulamak.

4-Site / Apartman / İş Merkezinizde birlik ve beraberliği geliştirmek için (Düğün-cenaze- yemekli toplantı gibi) duyurularda bulunmak, toplantılar, organizasyonlar düzenlemek.

5-Aidatların toplanıp, toplanılmamasına bakılmaksızın hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

6-Vereceğiniz karar’a göre 2 ya da 3 ay içinde üst üste aidatını ödemeyen kat malikleri hakkında ( masrafı aidatını ödemeyenden alınmak üzere) yasal işlem başlatmak, ödemelerde gecikenlere %5 yasal gecikme tazminatı uygulamak.

7-Çalışan personelin ücret bordrosu ve SGK prim tahakkukunu sorumlu sıfatı ile yapmak.

8-Asansörlerin, havuzların, jeneratör, kazan, hidrofor gibi devamlı bakım gerektiren tesislerin güvenli olarak çalışmasını sağlamak, periyodik bakımlarını yaptırmak.

9-Çalışan personellerin çalışmalarını kontrol etmek, eğitimler vermek.

10- Kat malikleri tarafından istenildiğinde elektrikçi veya sıhhi tesisatçı personellerimizi göndererek bağımsız bölümdeki arızayı (malzeme bedeli kat malikine ait olmak üzere) işçilik ücreti almadan gidermek.

11-Site / Apartman / İş Merkezinde yaşam ve koşullarını daha iyi hale getirmek için kurallara uymayanlara gerekli uyarı ve yasal işlemlerde bulunarak, “komşuların komşu kalmasını” sağlamak.

12-Yönetimce oluşturulmuş işletme projesinin uygulanmasını sağlamak.

13-Site / İş Merkezi adına Valilikçe onaylı güvenlik birimi kurmak, disiplinli çalışmayı sağlamak.

14-Apartman/Site ve İş Merkezlerine yönetim planı oluşturmak, yapı kullanım izinlerini (İskan Ruhsatı) almak.

15- Yapılması planlanan her türlü demirbaş, tamir/tadilat gibi işlerde teklifler almak, sözleşmeler yapmak, işi yaptırıp teslim almak.

16-Ayrıca www.samsunyapiyonetimi.com web sitemiz aracılığı ile kat maliklerinin aidat-borç alacak ve giderlerini vereceğimiz şifre ile takip etmelerini sağlamak, satılık-kiralık duyurularını yapmak.